Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Generalforsamling 2021. Referat.

man, 13 sep, 2021 @ 19:00 - 22:00

Referat fra Generalforsamling Ikast Antenneforening Syd.
Mandag den 13. september 2021

Inden generalforsamlingen begyndte
Flemming Olsen fra YouSee gav en gennemgang af nyheder fra YouSee og besvarede spørgsmål fra medlemmerne

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslår Peder Fenger. Valgt
 2. Formandens beretning.
  Året 2020 har på grund af corona været et udfordrende år for Antenneforeningen Ikast Syd.

 Den 3. februar 2020 afholdt vi vores generalforsamling for året 2019, men umiddelbart efter blev landet lukket ned p.g.a. corona. Det havde også indvirkning på YouSee som kom med tiltag omkring fysiske teknikerbesøg som blev begrænset til et minimum, og YouSee butikken i Herning Centret blev lukket ned. Heldigvis har vores anlæg i hele dækningsområdet fungeret stabilt.

I 2020 har vores kontakt med YouSee mest foregået over nettet. Der blev 17. august afholdt YouSee webinar (informationsmøde over nettet hvor der kan stilles spørgsmål). Den 3. september var vi 3 fra bestyrelsen til fyraftensmøde hos YouSee i Herning Centret og 6. oktober blev der afholdt virtuelt YouSee regionsmøde med deltagelse af direktør for YouSee Jacob Mortensen, Thomas Neve som står for salg til os som forening og Jesper Jensen som er salgschef for internet.

Informationerne på disse møder omhandlede bl.a. om forandringerne i TDC Group som YouSee er en del af samt lanceringen af TV2 Play, som nu kan vælges i Bland Selv. Der var i informationerne også stor fokus på kundernes ændring af TV vaner fra TV pakker til streaming af Tv. Det er også noget som vi i foreningen har observeret, det har givet sig udslag i faldende medlemstal i foreningen som for det meste er sket ved salg af huse i vores sendeområde til yngre mennesker. Vi opfordrer derfor vore medlemmer, som ønsker at sælge, til at gøre opmærksom på vores forening som kan tilbyde Bland Selv, der giver mulighed for valg af streamingtjenester bl.a. Netflix og TV2 Play til meget favorable priser. Hvis man sælger sit hus til en som vælger vores Tv eller Internet løsning sparer man udgiften til tekniker besøg ved til/fra kobling af anlægget.

Vi har når der har været nyheder delt informations materialer ud til både medlemmer og potentielle medlemmer i vores dækningsområde.

Primo 2021 havde vi 240 medlemmer som fordelte sig således.
Kun medlemskab                           9 medlemmer
Grundpakke                                   92 medlemmer
Mellempakke                                77 medlemmer
Fuldpakke                                       62 medlemmer

Økonomisk har foreningen det godt.
Med hensyn til opkrævning af kontingent for 2021 var det igen DDL Regnskab v/Dorthe Larsen som stod for den. Kontingentet for 2021 er det samme som blev vedtaget på generalforsamlingen til betaling i 2020.
Kassereren kommer nærmere ind på dette.

Godkendt.

 1. Fremlæggelse af regnskab.
  Jan Gaardsted fremlagde regnskab. Godkendt
 2. Evt. forslag til forbedring af anlægget.
  Ingen.
 3. indkomne forslag.
  Ingen
 4. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen har på grund af coronasituationen brugt pakkepriserne vedtaget på generalforsamlingen i februar 2020.
  Pakke 1 2544 Kr.
  Pakke 2              5048 Kr.           
  Pakke 3              6371 Kr.           

7 a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Laurits Gram  (modtager genvalg)                    Valgt
Jørn Carlsen   (modtager genvalg)                    Valgt

7b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Jørgen Jensen, Jørgen Kroghs Vej 36               ( Valgt)
Tove Larsen, Jeppe Aakjærs Vej 100                ( Valgt)

7c. Valg af revisor.
Niels Jørgen Jørgensen (modtager ikke genvalg) 
 Poul Lauridsen, Irisparken 11                             (Valgt)

7d. Valg af revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår Henning Frank.                (Valgt)

8. Eventuelt
Vi har fået et tilbud fra YouSee/Dansk Kabel Tv på opgradering af vores anlæg til 1,2 GHz. Docsis 3,1
Bestyrelsen arbejder på tilbuddet og har i første omgang sat en undersøgelse i gang omkring kvaliteten af vores nedgravede kabler.
Der vil sandsynligvis på næste generalforsamling komme en afstemning omkring opgraderingen.

 

 

 

Generalforsamling 2021

Hermed inviteres alle medlemmer til Ordinær generalforsamling
Mandag d. 13. september KL. 19.00,
på Hyldgårdsskolens grønne område, benyt indgang E.
Dagsorden iflg. Vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3, Fremlæggelse af  regnskab.
4. Evt. forslag til forbedring af anlægget.
5. Indkomne forslag (senest 8 dage før).
6. Fastlæggelse af kontingent.
7a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7c. Valg af 1. revisor.
7d. Valg af 1. revisorsuppleant.
Eventuelt.
Evt. indkomne forslag kan ses her på hjemmesiden eller Facebook fra søndag d. 5. september.
Forslag kan mailes til formanden på: hhøjvang@hotmail.com, eller sendes til
Antenneforeningen Ikast Syd, Bellisparken 16, 7430 Ikast.
YouSee vil være repræsenteret på generalforsamlingen.

Detaljer

Dato:
man, 13 sep, 2021
Tidspunkt:
19:00 - 22:00
Begivenhed Kategori:

Skriv en kommentar