Bestyrelse

Formand

Henning Højvang
Bellisparken 16, 7430 Ikast
Telefon 97 15 58 65
E-Mail: hhojvang@ikastsyd.dk

Bestyrelsesmedlem
Kim Thygesen
H.C. Andersens Vej 27, 7430 Ikast
Telefon 50598747
E-Mail: kt@skandi.eu

Kasserer 
Jan Gaardsted
Akacieparken 54, 7430 Ikast
Telefon 71 70 43 33
E-Mail: jan.gaardsted@youmail.dk

Sekretær
Laurits Gram
Bellisparken 20, 7430 Ikast
Telefon 97 15 28 95
E-Mail: laurits.gram@gmail.com

Service
Jørn Carlsen
Akacieparken 46, 7430 Ikast
Telefon 97 15 42 10
E-Mail: carlsen@youmail.dk

En kommentar til “Bestyrelse”

Skriv en kommentar