1.  Velkommen.

Dette er mødestedet for medlemmer af Antenneforeningen Ikast Syd.

Du kan også deltage i debatten på Facebook, ved at klikke på dette link: https://www.facebook.com/groups/224323527751778

På YouSees Facebook side er der rigtig mange oplysninger, samt mulighed for at kommunikere direkte med YouSee.

 Klik her: https://www.facebook.com/youseedanmark 

 
 
21. maj 2024.                                SÅ ER DER SPÆNDENDE NYT FRA YOUSEE! 
 
Flere kanaler og mere indhold på vej til YouSee-kunder.
Nu bliver det snart muligt at få de savnede Discovery kanaler tilbage igen.
Tryk her: https://yousee.dk/nye-kanaler og læs om de mange muligheder vi snart får adgang til.
 
 
 
 

Nye foreningsfordele med YouSee Mobil
Med et YouSee mobilabonnement er du på Danmarks bedste 5G mobilnetværk. Det betyder, at du får den bedste dækning i hele landet. Du kan fx vælge et abonnement med YouSee Musik og få adgang til over 75 millioner musiknumre, som du kan lytte til når og hvor du vil. Og med Roaming Europa i dit abonnement kan du tage mobilen med på rejsen til 36 lande i Europa uden at bekymre dig om regningen.

Læs mere og find det abonnement, der passer dig

 https://kampagne.yousee.dk/forening-mobil

 

 

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2024.

Generalforsamling Antenneforeningen Ikast Syd.
Mandag den 5. februar 2024.

Inden generalforsamlingen begyndte:
Flemming Olsen fra YouSee gav en gennemgang af nyheder fra YouSee og besvarede spørgsmål fra medlemmerne.

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslog Niels Jørgen Jørgensen.  Valgt.
 2. Formandens beretning.
  Året 2023 har været et godt år for Antenneforeningen Ikast Syd og vores anlæg har med undtagelse af en mindre kabelfejl på Jeppe Aakjærs Vej i sommer fungeret stabilt.

I foråret var der følgende nyheder vedrørende YouSee`s Fuldpakke.
BBC Brit blev 17. april udskiftet med den nye BBC Nordic som er speciel målrettet os i Norden.
Den 17. april blev TV 2 SPORT X også en del af udbuddet i Fuldpakken.
Har du som medlem internet fra YouSee blev du i foråret også automatisk beskyttet af en ny sikkerhedsløsning som beskytter alle enheder i hjemmet, når man er på internettet og eget wi-fi-netværk. Uanset om det er pc, mobil eller f. eks. En spilkonsol.

Vi var onsdag den 13. september 3 fra bestyrelsen til YouSee regionsmøde i Kolding hvor vi fik præsenteret det nylancerede YouSee Mesh og YouSee Streamer samt sidste nyt om YouSee Play og YouSee Internet.

Vores næstformand Per Jensen er i løbet af året fraflyttet vores sendeområde så vi skal have valgt et nyt bestyrelsesmedlem. Vi takker for dit  mange årige arbejde i bestyrelsen og at du ville varetage bestyrelsesarbejdet hele året.

Vi har når der har været nyheder delt informations materialer ud til både medlemmer og potentielle medlemmer i vores dækningsområde.

Primo 2024 havde vi 217 medlemmer som fordelte sig således.
Kun medlemskab                           19 medlemmer
Grundpakke                                    79 medlemmer
Mellempakke                                  67 medlemmer
Fuldpakke                                        52 medlemmer

Økonomisk har foreningen det godt.
Med hensyn til opkrævning af kontingent for 2023 var det igen DDL Regnskab v/Dorthe Larsen som stod for den.
Vestjysk Bank er nu vores eneste bankforbindelse.

 1. Fremlæggelse af regnskab.
  Jan Gaardsted fremlagde regnskab.  Godkendt.
 2. Evt. forslag til forbedring af anlægget.
  Ingen.
 3. indkomne forslag.
  Ingen
 4. Fastlæggelse af kontingent:
  Pakke 1             3649 Kr.          Godkendt.
  Pakke 2            6695 Kr.           Godkendt.       
  Pakke 3            8127 Kr.           Godkendt.        

7 a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Jan Gaardsted            (modtager genvalg)             Valgt.
Per Jensen                   (modtager ikke genvalg bestyrelsen foreslår i stedet)
kim Thygesen            H C  Andersens Vej 27          Valgt.
Henning Højvang                                                    Valgt.          

7b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Jørgen Jensen, Jørgen Kroghs Vej 36                   Valgt.
Tove Larsen, Jeppe Aakjærs Vej 100                     Valgt.

7c. Valg af revisor.
 Poul Lauridsen, Irisparken 11                                Valgt.

7d. Valg af revisor suppleant.
Frede Østergaard, Bellisparken 6                          Valgt.

 8. Eventuelt.

 

 

04.02.2024.

Der er ikke indkommet forslag til vores ordinære generalforsamling. 

Hermed inviteres alle medlemmer til Ordinær generalforsamling

      Mandag d. 5. februar, 2024, KL. 19.00,

      på Hyldgårdsskolens grønne område, benyt indgang E.

      Dagsorden iflg. Vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Evt. forslag til forbedring af anlægget.
 5. Indkomne forslag (senest 8 dage før).
 6. Fastlæggelse af kontingent.

      7a.   Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

      7b.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

      7c.    Valg af 1. revisor.

      7d.    Valg af 1. revisor suppleant.

 1. Eventuelt.

      Evt. indkomne forslag kan ses her på hjemmesiden eller Facebook fra søndag d. 28. januar.

      Forslag kan mailes til formanden på: hhøjvang@hotmail.com, eller sendes til
      Antenneforeningen Ikast Syd, Bellisparken 16, 7430 Ikast.

      YouSee vil være repræsenteret på generalforsamlingen. 

Vi skal i år have valgt et nyt bestyrelsesmedlem, da Per udtræder af bestyrelsen pr. dd.  Så er det noget for dig at være en del af bestyrelsen, så stil op under punkt 7a.

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar