1.  Velkommen.

Dette er mødestedet for medlemmer af Antenneforeningen Ikast Syd.

Du kan også deltage i debatten på Facebook, ved at klikke på dette link: https://www.facebook.com/groups/224323527751778

På YouSees Facebook side er der rigtig mange oplysninger, samt mulighed for at kommunikere direkte med YouSee.

 Klik her: https://www.facebook.com/youseedanmark 

 

 

Generalforsamling, Antenneforeningen Ikast Syd. (Referat).
Mandag den 6. februar 2023.

Inden generalforsamlingen begyndte:
Flemming Olsen fra YouSee gav en gennemgang af nyheder fra YouSee og besvarede spørgsmål fra medlemmerne.

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslog Peder Fenger. Valgt.
 2. Formandens beretning.

Året 2022 har igen været et år præget af store forandringer indenfor Internet og Tv branchen.

Tirsdag den 8. marts kunne vi tilbyde vore medlemmer den populære streamingstjeneste Disney+ i Bland Selv for 7 point. Vi kan dog ikke se Disney+ via YouSee Play appen, men skal bruge Disney+`platforme hvor man kan streame løs via mobil, tablet, computer og Smart TV mv.

 Vi var den 13. juni 3 fra bestyrelsen til Sommer Fyraftensmøde hos YouSee i Ålborg hvor vi blev præsenteret for det sidste nye omkring streamingstjenester og tv-kanaler, samt forventningerne til 2. halvår vedrørende produkter og aktiviteter.

I løbet af 2022 har vi været i dialog med YouSee omkring fornyelse af vores kontrakt med YouSee, og umiddelbart før sommerferien skrev vi under på et oplæg til kontrakt som giver vore medlemmer favorable priser på YouSee bredbånd. Der blev i november uddelt ” Internet YouSee” reklamer til samtlige postkasser i vores område. Bestyrelsen håber at mange af vore medlemmer har taget imod tilbuddet om billigere internet som gælder 200 mbit og 300 mbit.

Den 13. september var vi 4 fra bestyrelsen til regionsmøde på Comwell i Kolding, hvor der blev holdt præsentation af YouSee Play og faglige indlæg fra YouSee.

Vi har når der har været nyheder delt informations materialer ud til både medlemmer og potentielle medlemmer i vores dækningsområde, opdateret vores hjemmeside med nyhederne og Facebook er også blevet benyttet.

Der vil komme en prisforhøjelse på grundpakken (som indgår i mellem og fuldpakken) da YouSee har forhøjet den med 19,19 Kr. pr måned på grund af TV2 og Viasat. Medlemskontingentet til foreningen vil også stige da el udgifterne er steget.

Primo 2023 havde vi 218 medlemmer som fordelte sig således.
Kun medlemskab                         8 medlemmer
Grundpakke                                 85 medlemmer
Mellempakke                              69 medlemmer
Fuldpakke                                    56 medlemmer

Økonomisk har foreningen det godt.
Med hensyn til opkrævning af kontingent for 2022 var det igen DDL Regnskab v/Dorthe Larsen som stod for den. Vestjysk Bank er nu vores eneste bankforbindelse.

 1. Fremlæggelse af regnskab.
  Jan Gaardsted fremlagde regnskab. Godkendt
 2. Evt. forslag til forbedring af anlægget.
  Ingen.
 3. indkomne forslag.
  Ingen
 4. Fastlæggelse af kontingent:
  Pakke 1            3274 Kr.           Godkendt.
  Pakke 2            6080 Kr.          Godkendt.        
  Pakke 3            7524 Kr.           Godkendt.        

7 a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Laurits Gram            (modtager genvalg)      Valgt
Jørn Carlsen             (modtager genvalg)      Valgt

7b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Jørgen Jensen, Jørgen Kroghs Vej 36            Valgt
Tove Larsen, Jeppe Aakjærs Vej 100            Valgt

7c. Valg af revisor.
 Poul Lauridsen, Irisparken 11                       Valgt

7d. Valg af revisorsuppleant.
Frede Østergaard, Bellisparken 6                 Valgt

8. Eventuelt.

 

 

Start året med at spare. Få YouSee Internet til 0 kr. i 2 måneder

Du har lige nu mulighed for at få et særligt godt tilbud på YouSee Internet.
Bestil 200 Mbit til 199,00 kr./md. og få de første to måneder til 0 kr.

Med internet hos YouSee får du:

✓ Oprettelse og forsendelse til 0 kr. (spar 398 kr.)
✓ De første to måneder til 0 kr.
✓ En af markedets bedste wi-fi-routere
✓ En særlige foreningspris 199,00 kr./md. (normalpris 269 kr./md.).

Få en god, hurtig og stabil internetstart på det nye år.

Bestil i dag på yousee.dk, 70 70 40 40 eller YouSee Butik.

Tilbuddet gælder for nye bredbåndskunder t.o.m. 16. marts 2023

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar