Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Referat, Generalforsamling, 2023.

man, 7 feb, 2022 @ 19:00 - 21:30

Referat, Generalforsamling, Antenneforeningen Ikast Syd. 
Mandag den 6. februar 2023.  Inden generalforsamlingen begyndte:
 

Flemming Olsen fra YouSee gav en gennemgang af nyheder fra YouSee og besvarede spørgsmål fra medlemmerne.

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslog Peder Fenger. Valgt.
 2. Formandens beretning.

Året 2022 har igen været et år præget af store forandringer indenfor Internet og Tv branchen.

Tirsdag den 8. marts kunne vi tilbyde vore medlemmer den populære streamingstjeneste Disney+ i Bland Selv for 7 point. Vi kan dog ikke se Disney+ via YouSee Play appen, men skal bruge Disney+`platforme hvor man kan streame løs via mobil, tablet, computer og Smart TV mv.

 Vi var den 13. juni 3 fra bestyrelsen til Sommer Fyraftensmøde hos YouSee i Ålborg hvor vi blev præsenteret for det sidste nye omkring streamingstjenester og tv-kanaler, samt forventningerne til 2. halvår vedrørende produkter og aktiviteter.

I løbet af 2022 har vi været i dialog med YouSee omkring fornyelse af vores kontrakt med YouSee, og umiddelbart før sommerferien skrev vi under på et oplæg til kontrakt som giver vore medlemmer favorable priser på YouSee bredbånd. Der blev i november uddelt ” Internet YouSee” reklamer til samtlige postkasser i vores område. Bestyrelsen håber at mange af vore medlemmer har taget imod tilbuddet om billigere internet som gælder 200 mbit og 300 mbit.

Den 13. september var vi 4 fra bestyrelsen til regionsmøde på Comwell i Kolding, hvor der blev holdt præsentation af YouSee Play og faglige indlæg fra YouSee.

Vi har når der har været nyheder delt informations materialer ud til både medlemmer og potentielle medlemmer i vores dækningsområde, opdateret vores hjemmeside med nyhederne og Facebook er også blevet benyttet.

Der vil komme en prisforhøjelse på grundpakken (som indgår i mellem og fuldpakken) da YouSee har forhøjet den med 19,19 Kr. pr måned på grund af TV2 og Viasat. Medlemskontingentet til foreningen vil også stige da el udgifterne er steget.

Primo 2023 havde vi 218 medlemmer som fordelte sig således.
Kun medlemskab                         8 medlemmer
Grundpakke                                 85 medlemmer
Mellempakke                              69 medlemmer
Fuldpakke                                    56 medlemmer

Økonomisk har foreningen det godt.
Med hensyn til opkrævning af kontingent for 2022 var det igen DDL Regnskab v/Dorthe Larsen som stod for den. Vestjysk Bank er nu vores eneste bankforbindelse.

 1. Fremlæggelse af regnskab.
  Jan Gaardsted fremlagde regnskab. Godkendt
 2. Evt. forslag til forbedring af anlægget.
  Ingen.
 3. indkomne forslag.
  Ingen
 4. Fastlæggelse af kontingent:
  Pakke 1             3274 Kr. Godkendt
  Pakke 2            6080 Kr.          Godkendt        
  Pakke 3            7524 Kr.          Godkendt        

7 a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Laurits Gram            (modtager genvalg)      Valgt
Jørn Carlsen             (modtager genvalg)      Valgt

7b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Jørgen Jensen, Jørgen Kroghs Vej 36            Valgt
Tove Larsen, Jeppe Aakjærs Vej 100            Valgt

7c. Valg af revisor.
 Poul Lauridsen, Irisparken 11                       Valgt

7d. Valg af revisorsuppleant.
Frede Østergaard, Bellisparken 6                 Valgt

8. Eventuelt.

 
 
Referat fra generalforsamlingen 2022.

Inden generalforsamlingen begyndte:
På grund af corona situationen var bestyrelsesmedlemmerne Laurits Gram og Jan Gaardsted fraværende. Det samme var tilfældet med vores faste dirigent Peder Fenger.
Flemming Olsen fra YouSee gav en gennemgang af nyheder fra YouSee og besvarede spørgsmål fra medlemmerne.

 1. Valg af dirigent.
  Da ingen ønskede dirigentrollen blev Henning Højvang Valgt.
 2. Formandens beretning.
  Året 2021 har igen været et år præget af corona, med udskudt generalforsamling for 2020 og med møder over nettet med YouSee, så det har været et udfordrende år for Antenneforeningen Ikast Syd.

Primo februar blev der runddelt skrivelse til alle vore medlemmer med info om bl. a. bestyrelsens beslutning om at kontingentet for 2021 forblev det samme som vedtaget på generalforsamlingen 2020.

I 2021 har vores kontakt med YouSee også som sidste år mest foregået over nettet. Der blev 17. februar afholdt YouSee webinar (informationsmøde over nettet hvor der kan stilles spørgsmål) som omhandlede at få informationer fra de forskellige antenneforeninger til at stemme overens med de informationer som supportteamet hos YouSee har om foreningerne. Den 21. april blev afholdt YouSee webinar som fortalte os om de muligheder som webstedet Foreningsmaterialer har. (Det er et sted som vi som forening kan gå ind og omkostningsfrit bestille informationsmateriale til omdeling).

På den udskudte generalforsamling 13. september blev vi af YouSee præsenteret for et oplæg til opgradering af vores anlæg til Gigaspeed. Prisen på opgraderingen ville blive 818.073kr. ekskl. moms hvoraf de 568.076 kr. blev betalt af YouSee og vores betaling ville blive 250.000 kr. Aftalelængden ville være 5 år. Bestyrelsen har drøftet forslaget og mener ikke på nuværende tidspunkt at der er grundlag for opgraderingen, da vores medlemstal er faldende på grund af at mange går over til streaming, og usikkerheden for coax nettets fremtid er usikkert i forhold til fiber nettet. En opgradering ville også medføre højere pakkepriser samt eventuelle udgifter til udskiftning at kabler i vores sendeområde.

Den 18. september havde vi 1 fra bestyrelsen til fagkonference på Odeon i Odense, hvor der blev holdt fagindlæg fra eksperter i branchen og YouSee fortalte om nyheder for markedet med Tv- og streaming.

Den 5. oktober afholdt YouSee webinar hvor de gennemgik TV 2022 budskaberne fra fagkonferencen samt nyt om de faste tv-pakker og Bland Selv fra årsskiftet. Vi var 4 fra bestyrelsen samlet til webinaret.

Vi har når der har været nyheder delt informations materialer ud til både medlemmer og potentielle medlemmer i vores dækningsområde.

 

Primo 2022 havde vi 222 medlemmer som fordelte sig således.
Kun medlemskab                             7 medlemmer
Grundpakke                                   84 medlemmer
Mellempakke                                 72 medlemmer
Fuldpakke                                      59 medlemmer

Økonomisk har foreningen det godt.
Med hensyn til opkrævning af kontingent for 2021 var det igen DDL Regnskab v/Dorthe Larsen som stod for den. Den Jyske Sparekasse er fusioneret med Vestjysk Bank og er nu vores bankforbindelse og vi har opsagt vores konto i Jyske Bank.
Godkendt.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  Per Jensen fremlagde regnskab. Godkendt.
 2. Evt. forslag til forbedring af anlægget.
  Ingen.
 3. indkomne forslag.
  Ingen.
 4. Fastlæggelse af kontingent:
  Pakke 1:     (Grundpakken).        2703 Kr. Årligt.           Godkendt.
  Pakke 2:     (Mellempakken).     5691  Kr.  Årligt.          Godkendt.         
  Pakke 3:     (Fuldpakken).          7010 Kr.   Årligt.          Godkendt.         

7 a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Jan Gaardsted.       (modtager genvalg)              Valgt.
Per Jensen.             (modtager genvalg)              Valgt.
Henning Højvang. (modtager genvalg)               Valgt.

7b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Jørgen Jensen, Jørgen Kroghs Vej 36.              Valgt.
Tove Larsen, Jeppe Aakjærs Vej 100.                Valg.

7c. Valg af revisor.
 Poul Lauridsen, Irisparken 11.                           Valgt.

7d. Valg af revisorsuppleant.
Frede Østergaard, Bellisparken 6.                     Valgt.

8. Eventuelt.

 
 
 
 
 
Generalforsamling 2022.
 
Bestyrelsen inviterer hermed til årets generalforsamling mandag d. 7. februar 2022, kl. 19.00 i Hyldgårdsskolens lokaler indgang E.
Da vi jo ikke ved hvordan corona situationen evt. kan påvirke vores generalforsamling, vil der omring uge 5 blive husstandsomdelt materiale med nyt fra YouSee, samt nærmere oplysninger vedr. generalforsamlingen.
 
Dagsorden iflg. Vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3, Fremlæggelse af  regnskab.
4. Evt. forslag til forbedring af anlægget.
5. Indkomne forslag (senest 8 dage før).
6. Fastlæggelse af kontingent.
7a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7c. Valg af 1. revisor.
7d. Valg af 1. revisorsuppleant.
Eventuelt.
 
Evt. indkomne forslag kan ses her på hjemmesiden eller Facebook fra tirsdag d. 1. februar.
Forslag kan mailes til formanden på: hhøjvang@hotmail.com, eller sendes til
Antenneforeningen Ikast Syd, Bellisparken 16, 7430 Ikast.
YouSee vil være repræsenteret på generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Detaljer

Dato:
man, 7 feb, 2022
Tidspunkt:
19:00 - 21:30
Begivenhed Kategori:

Skriv en kommentar